E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Avaleht

VEKA veebilehte kaudu on võimalik leida erinevat EELIS (Eesti Looduse Infosüsteemis) olevat veevaldkonnaga seotud infot.

Lisaks on siitkaudu võimalik esitada veekasutuse aastaaruanded ning leida viiteid teistele veevaldkonnaga seotud lehekülgedele.


Otsingud

Käesoleva lehekülje kaudu on võimalik otsida puuraukude andmeid ning hüdrogeoloogiliste tööde teostajate tegevuslubade andmeid.


Uudiseid

Teadmiseks veekasutuse aastaaruande esitamisel
1.10.2017 jõustus keskkonnaministri 17.01.2007. a määruse nr 9 muudatus, mille leiate Riigi Teataja veebilehelt. Olulisemad uuendused on vormidele 1a, 1b ja 7 andmeväljade lisamine ning vormi 1c loomine.

Teadmiseks puurkaevude ja puuraukude rajamisel
09. märtsil 2012 jõustus keskkonnaministri 29.07.2010. a määruse nr 37 muudatus, mille leiate Riigi Teataja veebilehelt.


Veekasutuse aastaaruanded

2018. aasta veekasutuse aastaaruannete esitamine algab 1. veebruaril 2019.
Keskkonnatasude deklaratsioon tuleb esitada Keskkonnaameti kaudu aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/. Sama aadressi kaudu saate esitada veekasutuse aastaaruannet ID-kaardiga sisse logides.

Veekasutuse aruande esitamine algab aruandeaastast järgneva aasta 1. veebruaril ning aruanded tuleb täita 1. märtsiks.
Keskkonnaministri määrus Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord.

Aastaaruande peavad esitama kõik veekasutajad, kes kasutavad vett (vee võtmine, heitvee juhtimine suublasse, kalakasvatamine, meres süvendamine ja/või kaadamine) keskkonnaloa alusel.

Sisselogimiseks vajaliku parooli saate Keskkonnaagentuuri kaudu,
Sisselogimise kohta leiate täpsemat infot siit: Sisse logimine.

Kõigi esinevate probleemide osas võite saata ka kirja siitsamast lehelt vasakult leitava "Tagasiside" lingi kaudu (palun lisage kindlasti oma e-maili aadress).

©2010 Eelis, Veka