Tegevusload

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsid leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt:

http://www.envir.ee/1288

Hüdrogeoloogiliste tegevuslubade otsing
Ettevõte
Tegevusloa nr.
Vastutavad täitjad
Vasteid ei leitud
©2010 Eelis, Veka