E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Puuraugud

Avaliku puurkaevude nimekirja leiab ka keskkonnaregistrist:

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=POH_P&mount=view

Puuraukude otsing
Kohanimi
Aadress (katastritunnus; maaüksus)
Puuraugu KKR kood
Maasoojussüsteemi KKR kood
Puuraugu katastri nr.
Passi nr
Seirepuurkaevu nr
Tüüp
Põhjaveekogum
Vesikond
Vasteid ei leitud.
©2010 Eelis, Veka