E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Trükivaade

Keskkonnaregistrisse kantud puurkaevu/puuraugu andmed

1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED
Omanik: 
2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED
Ehitisregistri kood:  Ehitamise aasta:1978
KOV kirjaliku nõusoleku number:  Ehitusloa number: 
Projekti number: 
Puurkaevu või -augu katastrinumber:1621 
Puurkaevu või -augu registrikood:PRK0001621
Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve:puurkaev olmevee saamiseks
Staatus:Töötav
2.1 ASUKOHT
Maaüksuse katastritunnus:65303:001:0245Koordinaadid:6578340,810262553873,903902
Aadress:Harju maakond, Rae vald, Kautjala küla, Antsu
Sanitaarkaitseala ulatus, m:50Hooldusala ulatus, m: 
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded: 
2.2 PUURAUGU ANDMED
Sügavus, m:85Maapinna absoluutkõrgus, m:45
Põhjaveekiht ja indeks: Põhjaveekogum (põhiline):Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (04§2019)
Põhjaveekogum (vana klassifikatsioon):Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum;
2.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE
NrGeoloogilise läbilõike kirjeldusGeoloogiline indeksKihi tüsedus, mKihi lamami sügavus, mVeekihi lasuvus-sügavus, m
1 liivsavi kruusa ja veerisegagQIII77 
2 lubjakivi mergli vahekihtidegaO2kk-kl2835 
3 lubjakiviO1vl-O2uh1954 
4 glaukoniitsavi, kiltO1lt155 
5 argilliitO1pk358 
6 liivakiviC1ts-O1pk2381 
7 saviC1ln48585
2.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA
Puurmasina tüüp: Puurimismeetod:rootorpuurimine 
NrPuurimineKonstruktsioon
Puurimise diameeter, mmAlgus, mLõpp, mDiameeter, mmAlgus, mLõpp, mPikkus, mKirjeldus
1     168-0,66262,6Manteltoru 
2     11457,18527,9Manteltoru 
Isolatsiooni kirjeldus: Tihendid: 
Filtri tüüp:perfofilter (114 mm)Filtri paigutussügavus:62,2 - 81m
Puurimisel esinenud kõrvalekalded projektist: 
Kasutatud ehitustoodete spetsifikatsioonid:-0,6 - 62m (Manteltoru)

57,1 - 85m (Manteltoru)

62,2 - 81m (Perfofilter)
2.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:õhktõstuk (aerolift)
KuupäevPumpamise kestus, hStaatiline veetase, mDeebit, l/sVeetaseme alanemine, mErideebit l/s*m
27.03.197812022,52,19 22,5 0,097
2.6 PUURKAEVU KASUTAMINE
Soovitatav pumba tüüp: Soovitatav pumba võimsus, m3/h: 
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:  Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m3/d: 
Soovitatav veepuhastusseade: 
3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS
Ettevõtja nimi: Projekteerija nimi: 
Tegevusloa number: Tegevusloa kehtivuse algus: 
4. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA
4.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTS
Ettevõtja nimi: Puurija nimi: 
Tegevusloa number: Tegevusloa kehtivuse algus: 
5. VEEANALÜÜSID
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (27.03.1978) (1978.03.27) -455655904
Ammooniumioon (NH4 +) sisaldus põhjavees  0,74 mg/l
Kaltsiumioon (Ca 2+) sisaldus põhjavees  26,1 mg/l
Kloriidioon (Cl -) sisaldus põhjavees  49 mg/l
kuivjääk põhjavees  274 mg/l
Magneesiumioon (Mg 2+) sisaldus põhjavees  20,7 mg/l
Nitritioon (NO2 -) sisaldus põhjavees  0,053 mg/l
põhjavee üldkaredus  3 mgekv/l
Raud (Fe) sisaldus põhjavees  0,23 mg/l
Sulfaatioon (SO4 2-) sisaldus põhjavees  2,3 mg/l
Vesinikkarbonaatioon (HCO3 -) sisaldus põhjavees  238 mg/l
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse number:    Veeproovi võtmise kuupäev:27.03.1978
Labor ja registrinumber: Akrediteerimistunnistuse number: 
Soovitused vee kasutamiseks: 
6. ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA
Nimi: 
7. ASUKOHASKEEM
Asukoht mõõtkavas 1:100000
Asukoht mõõtkavas 1:10000
Asukoht mõõtkavas 1:1000
8. VÄLJAVÕTE
EELIS andmete väljavõte seisuga22.04.2024
Puuraugu andmed viimati muudetud04.12.2023
Internetilinkhttps://otsi.eelis.ee/PRK0001621

©2010 Eelis, Veka