E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Põhjaveekogumid

Põhjaveekogumite nimekiri

Põhjaveekogumite nimekiri on aastate jooksul korduvalt muutunud.

1. Esimene määrus "Põhjaveekogumite veeklassid, ..." (jõustunud 2004)
(KKM määrus nr 47 - 2004.a - RTL 2004, 64, 1057)
https://www.riigiteataja.ee/akt/755483
Nimekirjas 15 põhjaveekogumit

2. Teine määrus "Põhjaveekogumite moodustamise kord ja ..." (jõustunud 2010)
(KKM määrus nr 75 - 2009.a - RTL 2010, 2, 22)
https://www.riigiteataja.ee/akt/13261894
Nimekirjas 15 põhjaveekogumit, millest osad jagunevad alamosadeks (+16 tk)

3. Määruse muudatus (jõustunud 2011)
https://www.riigiteataja.ee/akt/104082011003
Siin alamosasid enam ei ole, kokku 25 kogumit

4. Määruse muudatus (jõustunud 2013)
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062013014
Veidi detailsem jaotus kui eelmises, nüüd kokku 39 põhjaveekogumit

5. Määruse muudatus (jõustunud 2016)
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072016002
Täiendati § 11 ja § 12 paragrahvi, kokku 39 põhjaveekogumit

6. Määruse muudatus (jõustunud 2019)
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005
Enamus Kvaternaari põhjaveekogumid liideti Silur-Ordoviitsiumi ja Devoni põhjaveekogumitega, Ordoviitsiumi-Kambriumi Ida-Eesti põhjaveekogum jagunes kaheks, nüüd kokku 31 põhjaveekogumit

NB! Riigiteataja lehel määruse teksti lõpus on toodud ka lisad, kus on põhjaveekogumite piirid kaardi kujul (2004-2016). Mõõtkava ei võimalda täpset piiride kontrolli, kuid annab ülevaate põhjaveekogumite jaotusest. 2019. aastast kehtima hakanud põhjaveekogumite piire saab vaadata Keskkonnaagentuuri kodulehel.

Põhjaveekogumite koodid

Kuna põhjaveekogumid on niivõrd palju muutunud, siis on väga eksitav kasutada lihtsalt põhjaveekogumi järjekorranumbrit määruses (näiteks põhjaveekogum 12) ilma viitamata konkreetsele määruse aastale.

VEKA süsteemis on kasutusele võetud kood kujul "12§2019", mis tähendab et mõeldud on 2019a. jõustunud määruses kirjeldatud põhjaveekogumit nr 12.

Varem esitatud puuraugu andmete osas toimub automaatne andmete korrastus ning sidumine uute kogumitega vastavalt puurugu asukoha võrdlusele uute piiridega.

©2010 Eelis, Veka