E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Õigusaktid

Keskkonnaministeeriumi leheküljelt:

Vee erikasutus ja selleks vajaliku loa saamine
https://envir.ee/keskkonnakasutus/merekeskkonna-kaitse/merevee-erikasutus

HELCOMi suunised süvendamisel saadud materjali merre kaadamiseks

©2010 Eelis, Veka